درخواست عضویت

یکی از ارکان اصلی همه شتابدهنده‌ها، هسته‌های فناور هستند. این هسته‌های فناور از به هم پیوستن پژوهشگران و دانشجویان خلاق و پویا تشکیل می‌شود. این یکی از افتخارات “پونه” است که میزبان فناورانی از دانشجویان و دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی در رشته‌های شیمی، داروسازی، مهندسی بافت، مهندسی پزشکی، مکاترونیک، زیست‌شناسی و … در قالب هسته‌های فناور باشد.

اعتقاد به تولید یک محصول یا خدمت ارزشمند، انجام کار منسجم تیمی، خلاقیت، پویایی، توانایی مدیریت زمان، انرژی و انعطاف‌پذیری، از مهم‌ترین شرایط همکاری با “پونه” است.

لطفا به پرسش های زیر پاسخ دهید:

فهرست