تیم‌سازی

اولین قدم برای دست‌یابی به موفقیت‌های بزرگ در زمینه‌های مختلف کار گروهی است. اما قبل از آن، چیدمان درست اعضا در کنار یکدیگر است که ادامه کار را برای تشکیل یک هسته فناور منسجم تسهیل می‌کند. گروهی که در کنار داشتن دانش عمیق، افراد فعال و خلاق را در کنار خود دارد مسیر رسیدن به موفقیت را راحت‌تر طی خواهد کرد.
ما در شتابدهنده پونه از ابتدای مسیر در کنار راهبر هسته فناور هستیم و در یافتن هم‌گروهی‌های مستعد و با انگیزه به آن‌ها کمک خواهیم کرد. پس از تشکیل تیم نیز خدمات منتورینگ و ایجاد انگیزه در اعضای گروه در بهبود عملکرد تیم‌ها به آن‌ها کمک خواهیم کرد.
شخص صاحب ایده به عنوان سرپرست هسته فناور پیش از تشکیل تیم، مهارت‌های مورد نیاز برای کار را مشخص می‌کند، سپس اعضای گروه را که بین 2 تا 5 نفر هستند انتخاب کرده و فعالیت خود را در فضای اشتراکی شتابدهنده پیش می‌برند.
فهرست